Exkurze


Nabídka Geologických a Paleontologických exkurzí v Barrandienu

V letech 2018/2019 nabízíme ve spolupráci s Mgr. Štěpánem Rakem 15 exkurzí spojených s poznáváním geologie a paleontologie Barrandienu a převážně také sběrem zkamenělin. Jedná se o vybrané exkurze na lokalitách ležících na území hlavního města, které se konají za podpory Hlavního města Prahy a účast na nich je zdarma.


Mgr. Štěpán Rak (*1978)

Vystudoval geologii na Masarykově Univerzitě v Brně. Pracuje v Muzeu Českého krasu v Berouně jako kurátor a 7 let vyučoval geologii na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Pořádá exkurze na významná paleontologická naleziště v okolí Prahy, Berouna, Rejkovic či Loděnic, kde lidi seznamuje s geologickou minulostí oblasti, ukazuje, kde a jak sbírat a ke všem nalezeným zkamenělinám dává kartičky s přesným určením, stářím a kresbou, aby lidé věděli, co přesně nalezli. Na přednáškách pro veřejnost nabízí řadu témat: např. Trilobiti vládci prvohor, Přízraky pravěkých pramoří, Padělání trilobitů a jiných zkamenělin v českých zemích, Trilobiti z Moravy, jejich výzkum a význam. Štěpán vedl 12 týdenní kurz geologie na Scio škole, pořádá přednášky také pro mateřské školy, aby se nenásilnou formou geologie stala součástí povědomí dětí již od útlého věku. Dlouhodobě přispívá do rozhlasové relace Meteor. Paleontologickou osvětu mohl uplatnit také v pořadu "Na plovárně“ Marka Ebena.


Pozvánky na vycházky podporované Hlavním městem Praha zveřejňujeme na stránkách Agentury Koniklec. Podrobnosti o všech vycházkách se Štěpánem Rakem jsou na stránkách http://geologickevychazky.cz/uvod/.