Turistika


Projekt je založený na inovacích v šetrné turistice podporující udržitelný rozvoj regionu, kde se perspektivně počítá s vybudováním Geoparku Joachima Barranda. Nově zpřístupňuje rozsáhlé přírodní, kulturní a historické dědictví skupinám, které dosud tyto příležitosti vyhledávaly jen málo nebo vůbec.

Hlavním cílem projektu je nabídnout veřejnosti atraktivní formy pobytu v geologicky, kulturně a historicky zajímavé krajině od nepaměti intenzivně využívané člověkem, a přesto či právě proto tak mnohotvárné a poutavé a podpořit zájem o přírodní, zejména geologické, zajímavosti v kontextu všech ostatních (kulturních, historických, technických) hodnot.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • nalezení atraktivních tras pro ekologicky šetrnou turistiku a geoturistiku v území východního Barrandienu, mezi Prahou a Berounem, bez nutnosti provádět další venkovní značení.
  • výchova a dovzdělání průvodců po geologických, paleontologických a geologicko – historických zajímavostech v území z řad středoškoláků a dalších mladých lidí, zájemců o tuto činnost, žijících v regionu nebo jeho blízkosti.
  • přivedení nových informačně vybavených návštěvníků do zájmového území
  • všestranná propagace a podpora udržitelné turistiky v území východního Barrandienu a podpora budoucího vyhlášení Geoparku Joachima Barranda.

Na těchto webových stránkách jsme pro vás připravili výstupy, kterých jsme při řešení tohoto projektu dosáhli.

Postupně zde naleznete:

  • přehled vytýčených návštěvnických tras s popisem přírodovědných, geologických, kulturních, historických a technických zajímavostí,
  • mapové vstrvy pro Google Maps,
  • offline textové průvodce instalovatelné do mobilního telefonu,
  • trasové soubory do navigací,
  • kontakty na místní průvodce,
  • a řadu dalších informací.