Aktuality

Přednáška o tradici českých skalníků, amatérských hledačů zkamenělin

Společnost národního muzea srdečně zve na ojedinělou přednášku Doc. Jaroslava Marka z PřF UK věnovanou amatérským sběratelům zkamenělin, lomařským dělníkům, pomocníkům Joachima Barranda. Přednáška je také věnováná unikátním českým názvům zkamenělin, jevu ojedinělému i ve světovém kontextu. Akce se koná 16. 4. 2018 v 18.00 v sále "H" nové budovy Národního muzea v Praze, Vinohradská 1.

kontakt: Jana Bruthansová, jana_bruthansova@nm.cz

Vstupné zdarma