Aktuality

Evropské minerální dny

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně pořádají v rámci akce Evropské
minerální dny tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody u Koněprus s prohlídkou
rekultivace po ukončení těžby a ukázkami těžební a dopravní techniky. V prostoru lomů se seznámíte i s prací policejních
pyrotechniků a prohlédnete si technické vybavení Hasičského záchranného sboru ČR. Součástí akce je program s muzejním
geologem v Geoparku Barrandien a expozicích muzea, při kterém objevíme pradávný příběhu našeho kraje ukrytý
v kamenech. Součástí programu bude i ukázka vytloukání zkamenělin z mořských usazenin, projekce animací a videí a
prohlídka výstavy „Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech“.