Archiv aktualit

Českým krasem za Hagenem - oslava Evropského dne chráněných území 2018

23. 6. 2018

AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras ve spolupráci s Muzeem Českého krasu a dalšími připravili tradiční 12 km dlouhou, pro tento účel připravenou, jednodenní naučnou stezku. Muzeum Českého krasu nabídne stanoviště s prezentací geologie v lomu Na chlumu. Přidejte se k akci „Českým krasem za Hagenem - oslava Evropského dne chráněných území 2018“ 26. května 2018. Prezence účastníků bude u pošty v Karlštejně od 8:30 do 11 hod.


Geologická vycházka do Řeporyj a okolí

23. 6. 2018

Přednáška o tradici českých skalníků, amatérských hledačů zkamenělin

23. 6. 2018

Společnost národního muzea srdečně zve na ojedinělou přednášku Doc. Jaroslava Marka z PřF UK věnovanou amatérským sběratelům zkamenělin, lomařským dělníkům, pomocníkům Joachima Barranda. Přednáška je také věnováná unikátním českým názvům zkamenělin, jevu ojedinělému i ve světovém kontextu. Akce se koná 16. 4. 2018 v 18.00 v sále "H" nové budovy Národního muzea v Praze, Vinohradská 1.

kontakt: Jana Bruthansová, jana_bruthansova@nm.cz

Vstupné zdarma

Acháty barrandienu a další leštitelné materiály

23. 6. 2018

V pátek 15. 12. 2017 od 17 hodin proběhne v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostní křest a představení knihy „Acháty barrandienu a další leštitelné materiály“ zaměřené na regionální dekorační kameny. Podronosti na stránkách muzea.


Geologická exkurze do okolí Rejkovic

23. 6. 2018

Muzeum Českého krasu pořádá tradiční podzimní geologickou exkurzi pro veřejnost. Exkurze je tentokrát směřována do jineckého kambria za trilobity. Sraz v Rejkovicích 22. 10. 2017 na nádraží v 9.30. Podrobnosti také na stránkách muzea.


Podzimní geologická vycházka Všenory

23. 6. 2018
Letošní podzimní geologická vycházka se bude konat v sobotu 14. 10. Půjdeme se podívat na horniny odkryté v údolí Švarcavy mezi Třebotovem a Černošicemi. Sejdeme se na autobusové zastávce "Třebotov" v 10:00; autobus č. 313 odjíždí na místo srazu ze zastávky "Nádraží Radotín" v 9:43. Vycházku ukončíme u vlakové zastávky v Černošicích po asi 6 km chůze zhruba kolem třetí hodiny odpoledne. Na setkání se těší Filip Stehlík, průvodce. Více informací o akci: Alena Sahánková, Všenorská knihovna. 3D pohled na území, ve kterém se budeme pohybovat: Třebotov – Solopisky – Černošice. 

Evropské minerální dny

23. 6. 2018

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně připravují v rámci akce Evropské minerální dny (22. – 24. 9. 2017) na sobotu 23. září 2017 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby. Na atraktivní akci je omezen počet účastníků, podrobnosti o exkurzi a rezervaci jsou zde.


Odpoledne s netopýry

23. 6. 2018

Muzeum Českého krasu v Berouně srdečně zve do venkovní expozice, kde se 25. 8. od 15 hodin uskuteční odpoledne s netopýry. Akce je součástí "Mezinárodní noci pro netopýry". Návštěvníci se budou moci setkat doslova tváří v tvář s tajemnými létajícími savci. Podrobnosti jsou na stránkách muzea.


Letní akce v Muzeu Českého krasu v Berouně

23. 6. 2018

Muzeum Českého krasu v Berouně pořádá o letních prázdninách 2017 řadu akcí: „Bubnování v geoparku Barrandien“ či „Den s paleontologem“ čekají opakovaně na návštěvníky v příjemném prostředí geoparku. Pro děti muzeum připravilo „Hrátky za muzejními vrátky“, které se o prázdninách uskuteční čtyřikrát. Každoročně se také muzeum zapojuje do akce „Mezinárodní noc pro netopýry“, která se v Berouně uskuteční 25. 8. 2017.


Výstavy v Muzeu Českého krasu a v Domově seniorů TGM

23. 6. 2018

V červnu začínají dvě zajímavé výstavy odkazující ke krajině a příběhům Českého krasu.

Výstava „Berounka divoká i romantická” v Domově seniorů TGM v Berouně přiblíží řeku zejména v její divočejší podobě očima fotografů. Vystavovat budou mimo jiné členové známého spolku Berounských fotoriků a Fotoklubu Beroun. Podrobnosti zde.

Výstava "Tajemství Zlatého koně" v Muzeu Českého krasu v Berouně bude zahájena vernisáží 22. 6. 2017. Výstava je vytvořena ve spolupráci s Českou Speleologickou Společností a její téma bude právě spolupráce Káji Saudka a ČSS. Podrobnosti na stránkách muzea.

Starší