Archiv aktualit

Výstavy Lidé a podzemí a Život opuštěných dolů

29. 11. 2020

Muzeum Českého krasu v Berouně zve na dvě nové fotografické výstavyLidé a podzemí a Život opuštěných dolů, které budou od 9. ledna do konce února 2020 k vidění v berounském Domově seniorů TGM.


Geologická exkurze Správy CHKO Český kras

29. 11. 2020

S geologem Karlem Drábkem z Karlštejna přes Buďnanskou skálu a Ameriku do Lomu u Kozolup. Sraz je v sobotu 19. října 2019 v 9:30 u nádražní budovy v Karlštejně. Více informací na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny.


Do světa pradávných sopek

29. 11. 2020

„Komentovaná geologická vycházka je součástí oblíbeného programu Do světa pradávných sopek, který nově nabízíme od toho léta. Už proběhly vycházky poblíž Berouna, Svatého Jana pod Skalou a Králova Dvora a v plánu jsou i další zajímavé cíle,“ uvádí edukátor Mgr. Pavel Bokr, který vycházku povede.

Sraz ve 14 hod. na autobusové zastávce Loděnice (vyčkáme na příjezd autobusu od Berouna v 14.00 a od Prahy v 14.01). Cena 10 Kč/dospělý, 5 Kč/dítě, 20 Kč/rodina. Délka trvání cca 2 h, vhodné i pro děti.


Geologická vycházka Do světa pradávných sopek

29. 11. 2020

Nový vzdělávací program muzea s ukázkami sopečných kamenů nejen z našeho regionu, videoprojekcemi, tvořivou dílnou
a chemickým pokusem. Co jsou a jak vznikají sopky? Jaká jsou rizika a přínosy vulkanické činnosti? Pozůstatky sopečné
aktivity na Berounsku. Polodrahokamy vznikající z nitra sopek. Vhodné pro děti od 6 let. Vstupné 60 Kč/plné,
30 Kč/snížené, 120 Kč/rodinné. 


Za trilobity na Felbabku

29. 11. 2020

Kromě návštěvy Ostrého vrchu se účastníci dozví něco o dávné historii obce a s pohledem na legendární vrch Plešivec zavzpomínají na pradávné obyvatele z dob Knovízské kultury. Paleontologická vycházka přiblíží svět trilobitů z období kambria.


Evropské minerální dny

29. 11. 2020

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně pořádají v rámci akce Evropské
minerální dny tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody u Koněprus s prohlídkou
rekultivace po ukončení těžby a ukázkami těžební a dopravní techniky. V prostoru lomů se seznámíte i s prací policejních
pyrotechniků a prohlédnete si technické vybavení Hasičského záchranného sboru ČR. Součástí akce je program s muzejním
geologem v Geoparku Barrandien a expozicích muzea, při kterém objevíme pradávný příběhu našeho kraje ukrytý
v kamenech. Součástí programu bude i ukázka vytloukání zkamenělin z mořských usazenin, projekce animací a videí a
prohlídka výstavy „Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech“.


O sbírání a zpracování polodrahokamů a jiných krásných kamenů

29. 11. 2020

Komentovaná prohlídka výstavy „Acháty a křemeny - krása skrytá v kamenech“ a navazující beseda o sbírání a
zpracovávání krásných kamenů se sběrateli a vystavovateli kamenů s důrazem na oblast Barrandienu.
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun


Geologická vycházka AK "Zkamenělý Radotín"

29. 11. 2020

Místa v okolí Lochkova a Radotína jsou proslulá nálezy zkamenělin již od dob Joachima Barranda. Lochkov má dokonce ve znaku schránky stočených hlavonožců...ti jsou zde totiž všude. Pod obcí se dokonce těžil hlavonožcový kámen jako obkladový materiál. Při vycházce se projdeme po dně silurského i devonského moře a navštívíme tři významné lokality: Ortocerový lůmek, Černou rokli a Sudy u Kosoře.


Geologická vycházka AK "Skryje, ráj trilobitů"

29. 11. 2020

V naší zemi snad není klasičtější oblast tak pevně spojená s pojmem trilobit jako jsou právě Skryje! Na vycházce se vydáme po stezce trilobita a během dne navštívíme klasické naleziště Luh ve Skryjích i legendární Barrandovu lokalitu pod Hruškou.


Den s geologem pro děti i dospělé

29. 11. 2020

Muzeum Českého krasu pořádá celodenní akci spojenou s návštěvou Koněpruských jeskyní a sběrem zkamenělin. Podrobnosti jsou zde.


Starší