Archiv aktualit

Geologická vycházka AK "Zkamenělý Radotín"

21. 8. 2019

Místa v okolí Lochkova a Radotína jsou proslulá nálezy zkamenělin již od dob Joachima Barranda. Lochkov má dokonce ve znaku schránky stočených hlavonožců...ti jsou zde totiž všude. Pod obcí se dokonce těžil hlavonožcový kámen jako obkladový materiál. Při vycházce se projdeme po dně silurského i devonského moře a navštívíme tři významné lokality: Ortocerový lůmek, Černou rokli a Sudy u Kosoře.


Geologická vycházka AK "Skryje, ráj trilobitů"

21. 8. 2019

V naší zemi snad není klasičtější oblast tak pevně spojená s pojmem trilobit jako jsou právě Skryje! Na vycházce se vydáme po stezce trilobita a během dne navštívíme klasické naleziště Luh ve Skryjích i legendární Barrandovu lokalitu pod Hruškou.


Den s geologem pro děti i dospělé

21. 8. 2019

Muzeum Českého krasu pořádá celodenní akci spojenou s návštěvou Koněpruských jeskyní a sběrem zkamenělin. Podrobnosti jsou zde.


Přednáška "Jak se dělá evoluce"

21. 8. 2019

Přednáška Prof. RNDr. Jan Zrzavého, CSc. na téma Rekonstrukce fosilních organismů - co o nich ve skutečnosti víme? jako připomínka 220. výročí narození J. Barranda, jednoho ze zakladatelů moderní paleontologie. Pořádá Muzeum Českého krasu Beroun.


Info/akční stánek Barrandien

21. 8. 2019

Pro dospělé a starší děti máme připraveny nové vědomostní, „sportovní“ hru Nakrm trilobita a několik poznávacích soutěží. Nejmladší návštěvníci mohou dát průchod své fantazii s paleoomalovánkami nebo si vyzkoušet svojí představivost nad skládačkou modelů dávných obyvatel pravěkých moří nebo nás  zkusit porazit v rychlém barrandienském pexesu.

Za každou hru či soutěž získá návštěvník speciální „mince“ – trilobitcoiny a za ty si bude moct vybrat odměnu – pohlednice, 3D modely zkamenělin, skládačky zkamenělin, pexesa, publikace i další.

Na stánku najdou návštěvníci kromě her a soutěží i řadu informací o krajině, kde se nacházejí. Rádi vám podrobně představíme nejnovější knížku Stezkami Barrandienu 2 a ukážeme přímo na místě, jak vypadá její digitální nadstavba, tedy obsah, který zpřístupní některá místa tak, jak je člověk sám vidět nemůže.


Acháty a křemeny - krása skrytá v kamenech

21. 8. 2019

Příroda je mocná čarodějka, která dokáže vytvářet nefalšovaná umělecká díla. Přesvědčí vás o tom ty nejlepší kusy krásných polodrahokamů, které se podařilo ve spolupráci se soukromými badateli shromáždit. Chybět nebudou velkoformátové fotografie, model sopky a videa, která ukáží vznik, sběr a opracování achátů. Vstup zdarma.


Dubnové akce s geologem Muzea Českého krasu v Berouně

21. 8. 2019

MČK Beroun pořádá v dubnu tři zajímavé akce s geologickou tematikou: Komentovanou vycházku Ke kameni kámen - kameny v berounských památkách, geologickou vycházku "Za domy" Zdice a geologickou exkurzi do Koněprus. Podrobnosti v dubnovém programu muzea.


Vycházka do lomu Kosov

21. 8. 2019
Poznáme podivuhodné graptolity, četné mlže, největší predátory prvohorních moří – hlavonožce a jistě také trilobity. Lom Kosov si projdeme od etáže s jezírkem do nejvyššího patra.

Vycházka Zkamenělé Řeporyje

21. 8. 2019
Projdeme se po dně chladného ordovického moře a tropického silurského moře. Navštívíme čtyři naleziště: Požáry, Placatou skálu, Mušlovku a Lobolitovou stráň. Poznáme jeden méně obvyklý vědní obor – ichtiologii  a zahrajeme si na pravěké detektivy.

Otevírání lokalit – za zkamenělinami do Ráje ortocerů

21. 8. 2019

Během exkurze poznáme jedno staré, dnes již zaniklé řemeslo, najdeme celou škálu pravěkých živočichů – od hlavonožců, přes mlže, ramenonožce a jistě také trilobity. Poznáme také různé barvy a druhy vápence, břidlice, kalcit a jistě najdeme i nějakou tu záhnědu. A třeba nás v lomu překvapí i něco dalšího …


Starší