Agentura Koniklec, o. p. s. vyhlašuje fotosoutěž Krásy Českého krasu 2016Termín uzávěrky prodloužen do 22. 10. 2016!

Hledáme nejkrásnější fotografie známých i méně známých zákoutí Českého krasu a Geoparku J. Barranda. Český kras je romantický a divoký kraj skal, lomů a jeskyní, jímž protéká Berounka mezi Prahou a Berounem. Nachází se zde Chráněná krajinná oblast Český kras s mnoha přírodními rezervacemi a také zde vzniká Geopark Joachima Barranda - oblast zasvěcená poznávání geologické minulosti i odvěkého sepětí člověka s krajinou.

Leták vyhlášení fotosoutěže ke stažení

Pravidla soutěže Krásy Českého krasu 2016

1. Účast a organizátoři

Účast v soutěži je bezplatná. Veškeré náklady spojené s účastí v soutěži nese účastník. Organizátorem soutěže je občanské sdružení Agentura Koniklec, o. p. s., Chelčického 12, Praha 3.

2. Motivy fotografií a hodnocení

Povoleny jsou motivy z přírody či sídel na území Geoparku Joachima Barranda. Porota složená ze zástupců Agentury Koniklec a partnerských organizací vybere nejvýše 30 fotografií, které budou dále prezentovány na akcích spojených s oslavami Evropského dne chráněných území a na dalších akcích pořadatele na území Českého krasu. Nejméně tři nejlepší snímky budou publikovány v nástěnném kalendáři KRÁSY KRASU 2017. Autorům tří vítězných fotografií bude tento kalendář zaslán ve 4. čtvrtletí roku 2016 spolu s dalšími propagačními materiály Geoparku Joachima Barranda. Rozhodnutí poroty je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo odměnit drobnými cenami i další snímky.

3. Požadavky na fotografie a termíny

Každý účastník může zaslat maximálně 5 snímků. Minimální rozlišení fotoaparátu pro digitální snímky je 6 megapixelů. Ke každému snímku je třeba přiložit následující informace:

-          jméno a příjmení autora

-          e-mailovou adresu autora

-          název snímku

Fotografie je možno zasílat prostřednictvím služby uschovna.cz (nebo obdobných služeb) na e-mailovou adresu fotosoutez@barrandien.cz. Snímky je možno zaslat i na CD nosiči poštou na adresu Agentura Koniklec, o. p. s., Chelčického 12 (Box 24), 130 11 Praha 3. Soutěžní fotografie jsou příjmány do 22. října 2016 (v případě zaslání poštou rozhoduje datum doručení). Zaslaná média pořadatel nevrací.


4. Práva k fotografiím

Účastník musí vlastnit všechna práva na fotografie. Účastí v soutěži předávají autoři pořadatelům právo k bezplatnému použití snímků pro tyto účely:

- výroba kalendáře
- vystavování vybraných snímků
- zveřejnění v publikacích a na webových stránkách pořadatele (s uvedením jména autora snímku)
- použití pro účely propagacev rámci nekomerčních aktivit pořadatele

Snímky nesmějí být blokovány agenturami nebo nakladatelstvími. Za nároky třetích osob, poškození nebo ztrátu zásilky (i poštou) pořadatelé neručí.