Geopark Joachima Barranda

O geoparku

25. 10. podepsali statutární zástupce Agentury Koniklec, o. p. s. Miroslav Lupač a statutární zástupkyně Společnosti Národního muzea Magdalena Pokorná „Memorandum o spolupráci při vyhlášení a rozvoji Geoparku Joachima Barranda“. Strany memoranda se na doporučení vědecké rady geoparku dohodly, že se Společnost Národního muzea stává nositelkou záměru vyhlášení národního geoparku. Dále se obě organizace dohodly, že společně založí samostatnou neziskovou právnickou osobu, jejímž posláním bude provoz a rozvoj geoparku.

Osobou zodpovědnou za jednání ve věcech Geoparku Joachima Barranda je Mgr. Lukáš Laibl, e-mail: lukaslaibl@gmail.com, tel.: 776 722 711.

Geopark Joachima Barranda je navrhován v území od jihozápadního okraje Prahy (vč. jižních a jihozápadních částí zastavěného území) až za Beroun ke Zdicím. Zde se již nachází Chráněná krajinná oblast Český kras a několik přírodních parků. Najdeme zde řadu světově významných geologických a paleontologických lokalit. Celkem asi 70 lokalit má mezinárodní význam. Jejich objevování a otevírání začalo pracemi Joachima Barranda a dodnes objevujeme další zajímavosti a nové nálezy v celém území pojmenovaném po tomto objeviteli Barrandienem.

Proč právě Geopark Joachima Barranda?

Geopark má jméno spojené s územím, ve kterém se nachází. Barrandien je mnohem větší geologická oblast. V okolí Prahy a zejména směrem k Berounu a dále na západ pracoval a zkoumal geologické jevy právě francouzský inženýr Joachim Barrande. Proto je Geopark pojmenován po autorovi prvních zásadních paleontologických nálezů.

Proč je symbolem geoparku mušle – Srdcovka česká?1

Protože je jedním ze symbolů Barrandových objevů, jménem věnovaný právě Čechům. Připravovaný geopark je zároveň srdeční záležitostí místních i přespolních obdivovatelů Barrandienu.

Kdo stojí za návrhem přípravy vyhlášení Geoparku Joachima Barranda?

Myšlenku vyhlášení geoparku formulovala skupina geologů, paleontologů, přírodovědců a příznivců Českého krasu a Barrandienu již na počátku milénia. Nositelkou praktických činností k vyhlášení geoparku se stala Agentura Koniklec, o. p. s. (AK) – obecně prospěšná společnost založená již v roce 1992. AK připravila rozvojové projekty geoparku a dlouhodobě podniká kroky k propagaci geoparku a jeho území. Myšlenka Geoparku J. Barranda má podporu Ministerstva životního prostředí a Středočeského kraje.

Významnou pomoc při rozvoji činnosti v uplynulých letech poskytlo Národní muzeum, Muzeum Českého krasu, Správa CHKO Český kras a jednotliví geologové, speleologové, těžební organizace, starostové i místní odborníci.

V lednu 2011 proběhlo v obci Srbsko zásadní jednání Rady národních geoparků, kde byli zástupci přípravné skupiny vyzváni k podání nominační listiny. V roce 2012 byl geopark oficiálně vyhlášen kandidátským geoparkem a začala běžet 5letá lhůta pro návrh na vyhlášení národního geoparku. 25. 10. 2016 převzala na základě širokého konsensu a společného memoranda odpovědnost za přípravu vyhlášení národního geoparku od Agentury Koniklec Společnost národního muzea. Obě organizace se dohodly na další úzké spolupráci při rozvoji geoparku a na společném založení samostatné právnické osoby odpovídající za činnost Geoparku Joachima Barranda v budoucnosti.

Co je přínosem vytvoření Geoparku Joachima Barranda?

Přínosem geoparku je podpora geoturistiky, podpora vzniku pracovních a podnikatelských příležitostí pro služby nově poskytované návštěvníkům v území, zvýšení mezinárodní prestiže a popularity regionu a jeho geoturistických nabídek. Geopark může přinést nové příjmy a rozvoj turistiky v regionu i v období krize. Propagace geologického dědictví a s ní spojené turistické a vědomostní struktury je jedním ze základních cílů rozvoje Geoparku Joachima Barranda.

Co navržené území nabízí a jak s tím Geopark souvisí?

Území navrženého Geoparku Joachima Barranda nabízí nejen stávajících 70 geologických lokalit, ale i muzea, geologické expozice pod širým nebem, veřejně přístupné jeskyně, důlní skanzeny, geoexpozice a řadu zajímavostí kulturně-geologické povahy. Geopark Joachima Barranda by měl aktivity v celém území zkoordinovat a myšlenkově propojit tak, aby z nich místní obyvatelé i turisté a zahraniční návštěvníci nejvíce získali.

Co jsou geoparky?

V národním, evropském i světovém měřítku je geoparkem myšleno území, kde se soustřeďují geologické lokality a další zajímavosti, například historické a kulturní povahy, které jsou spojeny s geologickou výjimečností území.

Co je cílem Geoparku?

Hlavním cílem geoparku je propagace geologických lokalit, výzkum, vzdělávání a popularizace, stejně jako jednotná propagace, rozvoj specificky orientované geoturistiky a celkově udržitelný rozvoj v území.

Co Geopark určitě není?

Geopark rozhodně není území, kde je uplatňována další zvláštní ochrana nad rámec stávající ochrany přírody. Geopark má naopak získat pozornost turistů i obyvatel pro svou atraktivitu, kulturní a historické dědictví, ale především pro zajímavou geologickou minulost.

Odkazy

Global Geoparks Network Global Geoparks Network

European Geoparks Network European Geoparks Network

Národní geoparky Národní geoparky