Geopark Joachima Barranda

Mapa

Mapa Geoparku Joachima Barranda

Území navrhovaného geoparku spadá do Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy. Náleží sem okresy Hl. m. Praha, Praha-Západ a Beroun. Vstupní brány do geoparku: Praha – Smíchov, Praha – Radotín, Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Beroun, Zdice, Nižbor. Výměra území je 473 kilometrů čtverečních, obvod hranice je 124 km. S Geoparkem je spojeno celkem 67 klíčových lokalit. 58 lokalit se nachází uvnitř území a 9 lokalit mimo jeho hranice. Tyto lokality nejsou přímo součástí geoparku, ale mají přímý vztah z geologického hlediska. Pro tuto část Barrandienu jsou natolik významné, že jsou ke geoparku věcně přiřazeny jako lokality "asociované". Klíčové lokality geoparku jsou navrženy tak, aby zastupovaly všechna významná geologická období území od ordoviku až po svrchní křídu. Kliknutím na příslušnou lokalitu v mapě se zobrazí tabulka s detaily


Přehled klíčových lokalit Geoparku Joachima Barranda

Kód Erathem Útvar Název / Zvláště chráněné území Kraj Katastr
M01 Geomorfologická lokalita Vraní skála / PP Vraní skála Středočeský kraj Svatá
Podrobnosti: hornina-proterozoikum, geomorfologie – separace buližníkového kamýku, křída až recent
M02 Geomorfologická lokalita Hudlická skála / CHKO Křivoklátsko Středočeský kraj Hudlice
Podrobnosti: hornina-proterozoikum, geomorfologie – separace buližníkového kamýku křída až recent), pseudokrasová jeskyně
M03 Geomorfologická lokalita Koukolova hora Středočeský kraj Tmaň
Podrobnosti: Vrcholová partie Koukolovy hory nad Popovicemi a krasovými jevy a výplněmi jeskyní
M04 Geomorfologická lokalita Kotýz / NPP Kotýz Středočeský kraj Koněprusy
Podrobnosti: geomorfologie, jeskyně, archeologie
M05 Geomorfologická lokalita Zlatý kůň a Koněpruské jeskyně / NPP Zlatý kůň Středočeský kraj Koněprusy
Podrobnosti: jeskyně-fakticky naučná stezka podzemím s výkladem, povrch – geomorfologie, krasové výplně, naučná stezka
M06 Geomorfologická lokalita Tetínský hrad / PR Tetínské skály Středočeský kraj Tetín
Podrobnosti: Ostroh se zříceninou Tetínského hradu, geomorfologie, říční terasy
M07 Geomorfologická lokalita Kodská rokle / NPR Koda Středočeský kraj Tetín
Podrobnosti: kaskády holocenních pěnovců v chatové osadě Údolí děsu
M08 Geomorfologická lokalita Chlum u Srbska / NPR Karlštejn Středočeský kraj Srbsko u Karlštejna
Podrobnosti: Lom, jeskynní výplně, jeskyně, říční terasy, fosilní obratlovci
M09 Geomorfologická lokalita Svatý Jan pod Skalou / NPR Karlštejn Středočeský kraj Svatý Jan pod Skalou
Podrobnosti: krasový vývěr a akumulace holocenních pěnovců
M10 Geomorfologická lokalita Malá Chuchle Hlavní město Praha Malá Chuchle
Podrobnosti: krasový pramen, tvorba holocenních pěnovců, bloky předkvartérních železivců v rokli
« Předchozí
1 2 3 4 5
7

Celková přehledová mapa území Geoparku Joachima Barranda v měřítku 1:60 000 ke stažení zde.


Orientační mapa katastrů

Předběžná orientační mapa katastrů obcí zahrnutých podle návrhu do území GPJB

Barevně jsou odlišeny podoblasti:

  • Světle modrá: lokality pražského Barrandienu na levém břehu Vltavy
  • Fialová: pravý břeh Vltavy v Praze (Modřany, Braník, Podolí)
  • Oranžová: levý břeh Berounky, centrální část navrhovaného území
  • Světle zelená: pravý břeh Berounky
  • Žlutá: Beroun, Koněprusy, Zdice
  • Tmavě zelená: severozápadní část přiléhající ke Křivoklátsku