Mapa geologických lokalit centrální části Barrandienu

Mapa ke stažení:

 • PDF (formát A2 - 15 MB)
 • PDF Strana 2 (formát A2 - 20 MB)
 • JPG pouze mapa (vyšší kvalita - 3,5 MB)
 • JPG pouze mapa (nižší kvalita - 2 MB)

Mapa geologických lokalit slouží pro orientaci v celém území centrálního Barrandienu, pro pohyb v terénu je vhodné vybavit se podrobnější turistickou mapou, například:

 • Křivoklátsko a Karlštejnsko
 • Okoli Prahy

nakladatelství Žaket

nebo

 • Brdy, Příbramsko, Rokycansko
 • Křivoklátsko, Rakovnicko, Karlštejn
 • Okolí Prahy - jih
 • Okolí Prahy - sever
 • Plzeňsko - jih

nakladatelství Geoclub


Klad listů turistických map (společnost ShoCart)

Topografický podklad: © freytag a berndt Praha

Tématická nadstavba: © Geodézie On Line

Jako geologický podklad byla použita Geologická mapa České republiky 1:500 000, vydaná Českou geologickou službou, 2007