Geologické cenné lokality Barrandienu v Praze a okolí

Turistická mapa v měřítku 1:33000 s podrobným popisem lokalit

Dvojjazyčná verze / Bi-lingual version (CZ/EN)

Turistická mapa pro všechny zájemce o geologii a paleontologii a šetrnou geologickou turistiku provází geologickým dědictvím Barrandienu v jihozápadní části Prahy. Mapa obsahuje popisy zvláště chráněných území, lokalit Geoparku Joachima Barranda a informace o dopravní dostupnosti lokalit.

This tourist map serves as a guide to the geological heritage of the Barrandian area in southwestern Prague for all those who are interested in geology, paleontology and sustainable tourism." The map contains descriptions of protected areas, sites of Joachim Barrande Geopark and description of access to the sites by transportation.


Virtuální naučné stezky v Českém krasu

V poslední době se na mnoha místech v přírodě setkáváme se značením přírodních a kulturně historicky významných míst pomocí tzv. 2D kódů (QR, Beetag). Jedná se o malé jednoduché tabulky s obrazci, které mohou být přečteny mobilním telefonem. Telefon zprostředkuje spojení s internetovým serverem a poskytne návštěvníkovi textovou i obrazovou informaci o místě, kde se nachází. Z takto značených zastavení vznikají celé takzvané "virtuální stezky".

Technické informace: PDF ke stažení